De Kracht van Universele Energie

Universele Energie = de mooiste krachtbron ter wereld.

In 1997 maakte ik kennis met de Universele Energie via SHY Holland, hetgeen betekent Spiritual Human Yoga.

In de familie was een kleinkind dat plots nierkanker bleek te hebben. Enorme schrik en paniek, want het ging om een heel ernstig melatoom. Bij mijn huisarts ging ik te rade en zij verwees mij naar SHY en de fantastische Vietnamese meester Luong Minh Dang. Ik kon direct mee doen in de opleiding waarbij ik leerde te werken met de chakra punten op het lichaam. En het leren te behandelen van klachten bij familieleden of andere dierbaren door met de handen energie over te brengen naar de chakra punten op het lichaam van de “patient” en / of op de plek van de ontsteking ( als daar sprake van was).
Dit had al direct zo’n enorm resultaat, dat ik verbijsterd stond van mijzelf. En ook besefte dat dit fantastisch was om allerlei mensen met zichtbare of onzichtbare kwalen, pijnen, zorgen, problemen etc etc kon gaan helpen. En zo geschiedde. Ik heb natuurlijk wel heel veel niveau’s geleerd, waardoor mijn kracht en spirituele begrip enorm zijn gegroeid. Al heel veel jaren behandel ik mensen op afstand. Via meditatie en concentratie bereik ik een intens contact met het Universum en ik voel de energie door mij heen stromen. Fantastisch. Ik ben ook nooit meer ziek, geen enkele verkoudheid meer, heb heel veel energie en hoef maar weinig en kort te slapen.En dat terwijl ik dagelijks wel 75 mensen op afstand behandel. En de resultaten zijn verbluffend. Deze dagelijkse injectie heeft 90 % van alle mensen die ik behandel, een veel langer en plezierig leven gegeven dan zij ooit voor mogelijk hadden gehouden. Zelfs de grootste criticaster moeten toegeven dat het werkt.

Deze dagelijkse energie-overdracht is mijn allerbelangrijkste activiteit.
Ik krijg er geen cent voor maar dat is ook niet de bedoeling. Je doet het uit liefde voor je medemens.

Als je meer wilt weten en wellicht deze behandel technieken ook wilt gaan leren, stel ik voor dat je contact opneemt met SHY Holland.

Iedereen kan dit leren, al was het maar om je eigen kinderen en familieleden en andere dierbaren te helpen. Tegelijkertijd help je jezelf hiermee en word je heel krachtig door de dagelijks stroom energy die door je heen trekt.

Door de rampspoed van een kleinkind met kanker, heb ik in de afgelopen 18 jaar honderden mensen kunnen helpen . Ik ben heel erg dankbaar dat ik dit mag doen en ook enorm dankbaar naar mijn leraren hierin zoals in de eerste plaats Meester Dang en vooral Trijntje Smink uit Loosduinen, door haar niet aflatende activiteiten m.b.t. de cursussen en haar vriendschap.

Hieronder staat de informatie die ik overgenomen heb uit hun webpagina’s.

Stichting Spiritual Human Yoga Holland
De Stichting Spiritual Human Yoga Holland is een officiële partner van HUE FACULTY, Inc. – Missouri, U.S.A., en houdt zich bezig met de verkenning van de integrale relaties tussen lichaam, geest en ziel.
Het belangrijkste doel van het onderwijsprogramma is de deelnemer/student te helpen zijn mentale toestand te verbeteren om beter om te kunnen gaan
met de dagelijkse uitdagingen, om stress te verminderen en het concentratievermogen te verbeteren, teneinde gezondheid, geluk en spirituele ontwikkeling te bereiken voor zichzelf en zijn medemensen.
Het is gebaseerd op het idee dat een energetisch evenwichtige toestand van het lichaam noodzakelijk is voor ons welzijn of goede gezondheid.
Als het lichaam voldoende energie ontvangt die vrij en zonder enige blokkade door het lichaam kan stromen, heeft het meer kans om deze toestand van welzijn te handhaven.

Een van de oorzaken van een tekort aan energie in het lichaam is geestelijke of lichamelijke stress.
In onze dagelijkse routine kunnen de factoren van overmatig werken, te veel zorgen, piekeren en angsten, de energiestromen beïnvloeden.
Daardoor eisen deze spanningen hun tol van lichaam en geest. Het lichaam kan niet eten of slapen, het immuunsysteem is verzwakt, de hersenen zijn overbelast, enz.
De geest kan zich niet focussen, de emoties zijn niet onder controle (prikkelbaar), beslissingen worden irrationeel, enz.
Als deze toestand voortduurt kan iemand uiteindelijk lichamelijk of geestelijk ziek worden.
Volgens het energetisch concept in het HUE onderwijs programma, bestaat alles als Energie.
Daarom kan de techniek van “energie overdracht” worden gebruikt om een aangedaan (uit balans zijnde) deel van het lichaam te helpen,
om zo de blokkade op te ruimen en de normale energie stroom te herstellen. De handeling kan zodoende helpen om geleidelijk weer de
energetische balans van het lichaam te herstellen en waardoor het uiteindelijk zijn gezondheid en toestand van algemeen welzijn weer terugkrijgt.
Afhankelijk van de individuele toestand van iemand betreffende de fysieke, psychologische en omgevingsfactoren, kan de toepassing van
een “energie overdracht” helpen om het immuunsysteem te versterken.
Door de eenheid tussen lichaam, geest en ziel kunnen de eerste tekenen van verbetering worden ervaren op psychologisch niveau (geestestoestand).
Vanuit een positieve geesteshouding zal men zich beter kunnen focussen om zo de kans op herstel te vergroten.

Het onderwijs programma is geen medische behandeling. Het maakt geen gebruik van medicijnen en het kan naast iedere medische therapie worden toegepast.
Het wordt nooit beschouwd als een vervanging van een normale medische behandeling. Het wordt uitsluitend aanvullend gebruikt (complementair).
In bredere zin is het een meditatie techniek.
Om de techniek van energie overdracht goed te kunnen toepassen dient men de juiste methode te leren en moeten de energie centra (Chakra’s) geactiveerd worden, waardoor men in staat zal zijn de stroom van Universele Energie effectief te ontvangen en door te geven om jezelf en anderen te helpen.
Deze methode wordt onderwezen in cursussen.

Het authentieke onderwijsprogramma in Human and Universal Energy® bestaat uit 4 niveaus (Basis,Middelbaar, Hoger en Gespecialiseerd) met in totaal
8 cursusblokken (01 HUE tot 08 HUE, voorheen Niveau1 – Niveau 20).
Direct na voltooiing van het 01 HUE Basis Niveau, kan de methode worden toegepast in het dagelijks leven, gezin en beroep.
Het authentieke Programma wordt aangeboden door officieel erkende instructeurs namens de Stichting SHY-Holland.
De officieel erkende instructeurs zijn opgeleid door, en hebben een licentie van de Stichting SHY-Holland.
De instructeurs bieden het authentieke Human and Universal Energy® onderwijs programma aan, als onafhankelijke instructeurs met een persoonlijk registratienummer.
De instructeurs zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de materie die in de cursussen onderwezen wordt op basis van hun persoonlijke contractuele relatie met iedere deelnemer.
Op de website van HUE FACULTY vindt u rechtsboven de lijst met partners die officieel erkend zijn door HUE FACULTY, Inc.
Let wel dat wij ons authentieke programma aanbieden zoals oorspronkelijk onderwezen door de stichter Meester Luong Minh Dang (1942-2007) onder de
geregistreerde merknamen “Human and Universal Energy®” en “Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang®”.
PAS OP VOOR VERWISSELING!
De Stichting SHY-Holland wijst erop dat momenteel websites bestaan en e-mails circuleren die verward kunnen worden met ons authentieke onderwijs programma, vanwege hun ontwerp en/of inhoud.
We verklaren daarom dat het niet handelt over ons authentieke onderwijs programma “Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang®”,

als onderwijs in Human and Universal Energy wordt aangeboden in Nederland door anderen dan de Stichting SHY-Holland, of een van zijn erkende instructeurs.
Zulke websites en e-mails komen niet van de Stichting SHY-Holland, HUE FACULTY, Inc. of een van zijn erkende partners.

Stichting Spiritual Human Yoga Holland http://shyholland.mel-global.com/
Verzoek tot Energetische Behandeling
U kunt een behandeling met Universele Energie aanvragen, welke wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van SHY-Holland.
Klik hiervoor op het woord BEHANDELING.of neem contact op met
Mercedes Choufoer 0033.565.214192 of 0033.565234748
of op mobile: 0031.618099118.

Behandeling met Universele Energie zijn altijd gratis.
Een behandeling met Universele Energie mag niet worden beschouwd als een vervanging voor een behandeling of advies van een arts of
andere medische beroepsbeoefenaar.
De aanvrager wordt dringend aangeraden om bij gezondheidsproblemen altijd het advies van een bevoegde medische beroepsbeoefenaar te vragen.
Onder de Nederlandse wetgeving is het geven en ontvangen van een energetische behandeling toegestaan.

 

Wil je meer weten over onze Relax & Health Training workshops? Klik hier.

logo_1715112_print

Self-Hypnosis and Zen Meditation

????????????????????????????????????

Sometimes nice offers fly by and I don’t take the time to notice.
But this nice FREE offer did get my attention, because I love these MP3’s
My friend Karl Moore of the ZEN 12 meditations ( see here on my website )
made, together with qualified hypnosis professionals more than
200 self-hypnosis MP3
.
They can transform your life into a way you will love !
It is amazing simple to get more self confidence, the courage of speaking in public;
making relationships; being attractive for a new partner etc etc.
And Hypnosis is nothing to be afraid about. We are hypnotized all day long.
Only we’re not aware of it. I will soon explain more about hypnosis in my Mercedes’Blog.
Thousands and thousands of people have enjoyed them already.
Each in their own way and by chosing their own subject like there are :
* Install selfdiscipline
* Release your Addiction
* speed-up your Metabolism
* create a photographic Memory
and hundreds more. ( 200 plus)

How to Receive your free downloads and test them yourself !

Now you will be able to make also a choice for a FREE MP3 Audio download
( value $ 19.95 ) send to your inbox immediately.
And after that, come back look at the wonderful Zen12
meditation FREE offer on my website here.
I am sure you’re glad I sent you this interesting offer.
Have wonderful moments with those meditations and the fantastic hypnosis audios.

Mercedes Choufoer

The Meditation Hack That Saves You 70,000 Hours

 “Exploring the brainwave hack that turns you into a Zen monk – in minutes.”

By Karl Moore
We’ve all heard about the powerful benefits of meditation: Less stress, greater relaxation, sharper thinking, improved memory, enhanced creativity, and more.
Yet how many of us have experienced this for ourselves?
Meditation holds some amazing benefits for those that practice it routinely. Since the 1970s, there have been over 3000 scientific studies at over 200 independent universities, all validating the life-changing gains of regular meditation.
The problem is that reaching the states that bring about such powerful benefits takes time.
You need to invest hours in weekly practice. Months of training as you learn to slowly quieten the mind, surpress the itching, and slowly progress into deeper and deeper states of meditation.
But what if there was a ‘hack’ you could use to quickly achieve those deep, profound states – all within just minutes? Science has the answer.
Brainwaves: The Signatures of Your Mind
Let’s briefly look at the science. Your brain consists of 100 billion brain cells, and each of those cells talk to each other using little spikes of electricity. The overall pattern of this activity can be measured using an electroencephalography (EEG) machine.
This overall pattern is represented as a “frequency”, and that frequency can be thought of as a signature for your state of mind. We have different names for each frequency range: beta, delta, and alpha, for example.
Right now, you’re alert and conscious, and so you’re most likely operating in the beta range of 12-30 Hz. (Hertz, meaning cycles per second.) When you’re asleep at night, you’re in the delta range of 0-4Hz.
We also know the exact meditation ‘signature’ frequencies too. By observing Zen monks in practice, we can see that the more advanced the meditation, the deeper the brainwave frequencies, while you remain awake and conscious.
So: The more advanced the meditation, the deeper the brainwave frequencies, and the greater the benefits in your life.
The problem is that it can take years to train yourself to access those deeper states of meditation. You either find it too difficult to quieten your mind, or find yourself dropping off to sleep. And that’s where brainwave entrainment comes into play.
100 Years of Brainwave Entrainment Research
Brainwave entrainment is an area of science that has been heavily researched over the past 100 years. And it provides the key to improving your meditation results, quicker than you ever thought possible.
Let’s consider how it works. Imagine striking a tuning fork, and holding another tuning fork next to it. What happens? The second tuning fork starts vibrating at the same frequency as the first.
The same thing happens with the brain. It plays “follow the leader.” If you expose it to a particular frequency, the brain follows and copies that frequency. This is a phenomenon in science known as brainwave entrainment.
Now, this is where it all gets really clever. Remember, we know the frequencies associated with super-deep meditation. And we know that the brain follows frequencies when exposed to them.
So, we create a form of stimulation that incorporates those frequencies, and expose it to the brain. Typically this is done through a simple audio file (such as an MP3), using isochronic tones or binaural beats to deliver the frequency.
By listening to this audio file, the brain quickly copies the frequency, and takes you down into a deep state of meditation – effortlessly.
No struggling. No difficulty quietening your thoughts. Just speedy access to those deeper states of consciousness, on-demand.
By listening, you get the immediate benefit of enhanced relaxation, and the dissolution of stress, anxiety and worry. Over time, the greater benefits become clear: sharper brain power, improved focus, decreased insomnia, enhanced creativity, dozens of huge health benefits, and more. And all because of a simple MP3!
Using the Ultimate Brain Hack
Brainwave entrainment isn’t a myth. It’s an area of science that can help dramatically improve your life. In fact, we estimate that it can save you 70,000 hours of meditative practice over the course of your lifetime.
So, do your research. Find a brainwave meditation program with a good reputation, and give it a month to see how it enhances your life. Or learn more about the science, and try to create your own.
For me, without a doubt, brainwave entrainment is perhaps the ultimate brain hack. It can save you 70,000 hours and improve your life in ways you’d never imagine.
And now you know more about it, maybe it’s time to try it out for yourself.
Get the benefit of 1 hour meditation in just 12 minutes.
Enter your details to claim your FREE brainwave audio!